Wildweirdwonderful op Facebook
Wildweirdwonderful op Instagram
Wildweirdwonderful op Twitter
Wildweirdwonderful op Youtube

Wat bedoel je precies?

Een zin die waarschijnlijk veel te weinig wordt uitgesproken. Hoe vaak ben je wellicht wel niet boos geweest op iemand omdat je hem of haar niet goed had begrepen? Iemand die bijvoorbeeld een opmerking maakt over je nieuwe schoenen, maar jij het heel anders opvat dan wat diegene eigenlijk probeerde te zeggen. Waarschijnlijk valt dat niet meer op twee handen te tellen. We trekken namelijk snel onze eigen conclusies uit wat vertelt wordt en denken dan ook gelijk precies te weten hoe het allemaal in elkaar steekt. Zo kan je zelfs weken boos zijn op iemand of je heel anders gaan gedragen naar iemand toe omdat die reactie hoort bij wat jij hebt begrepen, terwijl dit helemaal niet het geval was.

Onderstaand filmpje is hier een heel schattig voorbeeld van.

Deze misvattingen beperken zich niet alleen tot jonge meisjes, maar ook mannen hebben hier last van. Ze komen dan ook voor bij beide geslachten en in elke leeftijdsgroep. De mens is dan ook niet vaak heel duidelijk in zijn doen en laten, zij het door gebrek aan tijd of zelfs luiheid. Spraak is hierbij de grootste boosdoener omdat veel van wat wij denken te zeggen door iemand anders op een andere manier geïnterpreteerd kan worden. Dan denk je dat je niet duidelijker hebt kunnen zijn naar iemand toe, blijkt de boodschap toch niet op precies die wijze te zijn aangekomen. Met alle gevolgen van dien.

Onze manier van communiceren lijdt dan ook vaak tot verkeerde opvattingen. Helaas worden deze uiteindelijk niet allemaal opgehelderd, maar blijven ze bestaan. Pas wanneer iets van beide kanten wordt uitgesproken is dan ook te zien dat veel dingen anders zijn dan in eerste instantie wordt gedacht. Veelal blijven deze misverstanden of misvattingen echter in leven omdat ze door beide kanten voor waar worden aangenomen en er door niemand om opheldering wordt gevraagd. Iets wat niet heel onlogisch is wanneer de echte redenen of opvattingen niet (helemaal) bekend zijn.

Het is jammer dat dit zo vaak voorkomt in het leven. Helemaal wanneer je beseft dat wanneer een misverstand uiteindelijk uitgesproken wordt, dit tot een enorme opluchting kan leiden. Misschien zouden we wat vaker die zin waarmee ik mijn blog begon moeten uitspreken naar elkaar en beperken we hiermee heel wat onnodige boosheden en irritaties.. Want vaak zijn dingen positiever dan we willen geloven!

Dus, wat bedoel je precies?

Foto van: zilverbat. via Compfight cc

Geef een reactie